Тел.: (046 22 ) 5-82-44 (046 22 ) 5-82-70
ін. 14026 м. Чернігів вул. Любецька б.189 E mail: bakaleya@emitent.net.ua

Приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія» засноване, як Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія" шляхом перетворення орендного підприємства "Укроптбакалія" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду".
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 11.02.2011 року найменування Товариства було змінене на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТБАКАЛІЯ", у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2017 року найменування Товариства було змінене на Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія", у зв'язку зі зміною типу Товариства.
Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія" є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРОПТБАКАЛІЯ", яке створене та діє на підставі чинного законодавства України.
Основною метою організації є одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.

Оскільки Товариство не має філій та представництв, положення про них не розроблені. Товариством не розроблено принципів (кодексу) корпоративного управління.

Основними напрямками діяльності Товариства Є:
- Пакування;
- Виробництво прянощів та приправ;
- Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань;
- Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами;
- Інші види оптової торгівлі;
- Здавання в оренду власного нерухомого майна.
Інформація про емітента

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 01553439 - Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 01553439 - Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 3 кв 2023 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична Дочірне підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН"
25392188
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 74060000 78.2294
- юридична ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ"
44443900
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 19146597 20.2245
Рік Квартал
2023 3 2 1
2022 4 3 2 1
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія" - Код ЄДРПОУ: 01553439

ін. 14026 м. Чернігів вул. Любецька б.189 E mail: bakaleya@emitent.net.ua

(046 22 ) 5-82-44 (046 22 ) 5-82-70

01553439.smida.gov.ua