Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія"" - 01553439

Регулярна інформація за 2009 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 28.04.2010
Дата останнього розміщення: 28.04.2010

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Переглянути
Інформація про державну реєстрацію емітента Переглянути
Банки, що обслуговують емітента Переглянути
Основні види діяльності Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути
Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 Переглянути