Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.02.2011
Дата публікації 14.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Тимошко Олександр Володимирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439.
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04622) 5-82-44.
1.6.Електорнна поштова адреса емітента petrenko@uaopt.com.ua

1.7. Дата вчинення події 11.02.2011 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення:

1. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 11.02.2011 р. прийняте рішення про звільнення ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (код ЄДРПОУ 23163839, зареєстровано 10.07.1995р., місце реєстрації: Подільська районна у м. Києві Державна адмiнiстрацiя, свідоцтво про державну реєстрацію: серія АОО № 349856, номер запису про заміну свідоцтва 1 071 105 0001 001596, мiсцезнаходження:04176, м. Київ, вул. Електриків, буд.29-А) з посади Голови Наглядової ради, на якій особа перебувала 10 місяців. Особа володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента.

2. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 11.02.2011 р. прийняте рішення про призначення Безсмертного Олександра Михайловича (Паспорт серії АА № 458261, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р.) на посаду Члена Наглядової ради на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: директор ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія". Особа володіє 0% статутного капіталу Емітента та є представником акціонера Емітента ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія", яке володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 11.02.2011 р. прийняте рішення про призначення Глуського Вячеслава Романовича (Паспорт серії СО № 078076, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 01.04.1998 р.) на посаду Члена Наглядової ради на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: Начальник відділу реалізації ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 0% статутного капіталу Емітента та є представником акціонера Емітента ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія", яке володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 11.02.2011 р. прийняте рішення про призначення Головащука Олександра Валентиновича (Паспорт серії КР № 216059, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 29.08.1997 р.) на посаду Члена Наглядової ради на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: Заступник Директора з реалізації ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 0% статутного капіталу Емітента та є представником акціонера Емітента ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія", яке володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 11.02.2011 р. прийняте рішення про призначення Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серії СО № 824437, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.10.2001р.) на посаду Члена Наглядової ради на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: Заступник Директора зі збуту ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 0% статутного капіталу Емітента та є представником акціонера Емітента ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія", яке володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 11.02.2011 р. прийняте рішення про призначення Калмикової Ірини Григорівни (Паспорт серії СН № 222454, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.06.1996 р.) на посаду Члена Наглядової ради на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: Помічник керівника ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 0% статутного капіталу Емітента та є представником акціонера Емітента ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія", яке володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


ІІІ. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління Товариства Тимошко О. В.

11.02.2011 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Тимошко Олександр Володимирович