Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.03.2011
Дата публікації 17.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Тимошко Олександр Володимирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439.
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04622) 5-82-44.
1.6.Електорнна поштова адреса емітента petrenko@uaopt.com.ua

1.7. Дата вчинення події 16.03.2011 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення:

1. Наглядовою радою Товариства 16 березня 2011 р. прийняте рішення про призначення Безсмертного Олександра Михайловича (Паспорт серії АА № 458261, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р.) на посаду Голови Наглядової ради на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: директор ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія". Особа володіє 0% статутного капіталу Емітента та є представником акціонера Емітента ТОВ "Центрально – Європейська кондитерська компанія", яке володіє 92, 91 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Наглядовою радою Товариства 16 березня 2011 р. прийняте рішення про призначення Тимошка Олександра Володимировича (Паспорт серії НМ № 258663 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. «30» червня 2006 р.) на посаду Голови Правління Товариства на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: Голова Правління ВАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Наглядовою радою Товариства 16 березня 2011 р. прийняте рішення про призначення Петренко Олександри Семенівни (Паспорт серії НМ № 070922, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. « 29 » червня 2002 р.) на посаду члена Правління Товариства на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: Головний бухгалтер ВАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0,0315% статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Наглядовою радою Товариства 16 березня 2011 р. прийняте рішення про призначення Богдан Валерія Івановича (Паспорт серії НК № 553787, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. «22»жовтня 1998 р.) на посаду члена Правління Товариства на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: завідуючий господарством ВАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


ІІІ. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління Товариства Тимошко О. В.

16 березня 2011 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Тимошко Олександр Володимирович