Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.06.2011
Дата публікації 02.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04622) 5-82-44.
1.6.Електорнна поштова адреса емітента petrenko@uaopt.com.ua

1.7. Дата вчинення події 1 червня 2011 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення:

1. Наглядовою радою ПАТ «Укроптбакалія» 1 червня 2011 р. прийняте рішення звільнити з посади Голови Правління ПАТ «Укроптбакалія» Тимошка Олександра Володимировича (Паспорт серії НМ № 258663 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 30 червня 2006 р.). Особа перебувала на посаді 2,5 місяці . Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


2. Наглядовою радою ПАТ «Укроптбакалія» 1 червня 2011 р. прийняте рішення призначити на посаду Голови Правління ПАТ «Укроптбакалія» Сулиму Івана Любомировича (Паспорт серії КА № 312296 виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 03 січня 1997 р.) на термін 1 рік. Інші посади, які особа обіймала: директор ТзОВ Кондитерпромторг-1. Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління Товариства Сулима Іван Любомирович

1 червня 2011 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сулима Іван Любомирович