Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.06.2011
Дата публікації 03.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04622) 5-82-44.
1.6.Електорнна поштова адреса емітента petrenko@uaopt.com.ua

1.7. Дата вчинення події 2 червня 2011 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення:


1. Посадова особа Головний бухгалтер ПАТ «Укроптбакалія» Петренко Олександра Семенівна звільнена 02.06.2011р.за власним бажанням(наказ 3-о), паспорт- серія НМ № 070922 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 29.06.2002р. На пасаді перебувала 3 роки,володіє 6514 акціями ,що становить 0,0315% статутного капіталу Емітента.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Призначена 02.06.2011р (наказ 3-о ) Головним бухгалтером ПАТ «Укроптбакалія» -Хлєбан Людмила Миколаївна на необмежений строк ,на підставі власної заяви,паспорт серії СК № 534540
виданий Славутицьким МВГУ МВС України в Київській обл.05.05.1997р.Інші посади ,які обіймала
особа: Головний бухгалтер ТзОВ «Кондитерпромторг-1» Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління Товариства Сулима Іван Любомирович

2 червня 2011 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сулима Іван Любомирович