Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2012
Дата публікації 05.04.2012 11:34:49
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента


1. 4 квітня 2012 р. річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Емітента - Коломієць Віру Степанівну (Паспорт серії НК № 673430, виданий Чернігівським РВ УМВС України у Чернігівській області 14 липня 1999 р.). Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді 1 (один) рік.
2. 4 квітня 2012 р. річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення звільнити з посади члена Ревізійної комісії Емітента - Бугаєнко Наталію Павлівну (Паспорт серії НК № 073449, виданий Новозаводським ВМ УМВС України у Чернігівській області 18 квітня 1996 р.). Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді 1 (один) рік.
3. 4 квітня 2012 р. річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення призначити на посаду Голови Ревізійної комісії Емітента - Друзь Валентину Володимирівну (Паспорт серії СК № 005373, виданий Славутицьким МВ ГУМВС України у Київській області 19.09.1995 р.). Особу призначено на посаду на період до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Емітента. Інші посади, які особа обіймала: Інспектор з якості ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. 4 квітня 2012 р. річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення призначити на посаду члена Ревізійної комісії Емітента – Кондратенко Наталію Богданівну (Паспорт серії НК № 188221, виданий Деснянським ВМ УМВС України у Чернігівській області 02.10.1996 р.). Особу призначено на посаду на період до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Емітента. Інші посади, які особа обіймала: Завідувач складу ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. 4 квітня 2012 р. річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення призначити на посаду члена Ревізійної комісії Емітента – Барца Володимира Миколайовича (Паспорт серії НК № 269451, виданий Деснянським ВМ УМВС України у Чернігівській області 04.05.2009 р.). Особу призначено на посаду на період до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Емітента. Інші посади, які особа обіймала: Головний інженер ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Голова Правління Товариства Сулима І. Л.

5 квітня 2012 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сулима Іван Любомирович