Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.04.2012
Дата публікації 10.04.2012 10:12:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІІ. Текст повідомлення:

1. 6 квітня 2012 р. Наглядова рада ПАТ «Укроптбакалія» прийняла рішення звільнити з посади члена Правління Емітента - Петренко Олександру Семенівну (Паспорт серії НМ № 070922, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 29.06.2002 р.). Наглядова рада прийняла рішення звільнити з посади дану особу з 9 квітня 2012 р. (підстава звільнення – заява особи про звільнення з посади за власним бажанням). Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді 1 (один) рік.

2. 6 квітня 2012 р. Наглядова рада ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення призначити на посаду члена Правління Емітента - Наливайка Олександра Миколайовича (Паспорт серії НК № 201711, виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 21.01.1997 р.). Наглядова рада прийняла рішення призначити особу на посаду з 10 квітня 2012 р. Особу призначено терміном на 1 (один) рік. Інші посади, які особа обіймала: начальник зміни ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Товариства Сулима І. Л.

6 квітня 2012 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сулима Іван Любомирович