Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.04.2012
Дата публікації 12.04.2012 14:38:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04622) 5-82-44.
1.6.Електорнна поштова адреса емітента bakaleya@emitent.net.ua

1.7. Дата вчинення події 11 квітня 2012 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення:
1. 11 квітня 2012 р. Наглядова рада ПАТ «Укроптбакалія» прийняла рішення звільнити з посади члена Правління Емітента - Петренко Олександру Семенівну (Паспорт серії НМ № 070922, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 29.06.2002 р.). Підстава звільнення – заява особи про звільнення з посади за власним бажанням. Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді 1 (один) рік.
2. 11 квітня 2012 р. Наглядова рада ПАТ «Укроптбакалія» прийняла рішення призначити на посаду члена Правління Емітента - Наливайка Олександра Миколайовича (Паспорт серії НК № 201711, виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 21.01.1997 р.). Особу призначено терміном на 1 (один) рік. Інші посади, які особа обіймала: начальник зміни ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Товариства Сулима І. Л.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сулима Іван Любомирович