Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.12.2013
Дата публікації 02.12.2013 09:25:48
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2.1. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Ртищевої Людмили Степанівни (Паспорт серії НК № 956531, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 01.11.2001 р.) з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера Товариства, який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 7 міс. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Барца Володимира Миколайовича (Паспорт серії НК № 269451, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 16.02.1997 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера Товариства, який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 7 міс. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Кондратенко Наталії Богданівни (Паспорт серії НК № 188221, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 02.10.1996 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера Товариства, який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 7 міс. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Ртищевої Людмили Степанівни (Паспорт серії НК № 956531, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 01.11.2001 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера Товариства, який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: начальник лабораторії ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Кондратенко Наталії Богданівни (Паспорт серії НК № 188221, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 02.10.1996 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера Товариства, який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: завідувач складу ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Алєксєєва Юрія Миколайовича (Паспорт серії СН № 375583, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 09.01.1997 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера Товариства, який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: начальник зміни ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Ревізійною комісією ПАТ «Укроптбакалія» 29 листопада 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Ртищевої Людмили Степанівни (Паспорт серії НК № 956531 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 01.11.2001 р.) на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Інші посади, які особа обіймала: начальник лабораторії ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління ПАТ «Укроптбакалія» Стахов Ю. В.

2 грудня 2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Стахов Юрій Вячеславович