Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.12.2013
Дата публікації 04.12.2013 16:46:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2 грудня 2013 р. ПАТ «Укроптбакалія» було розміщено у стрічці новин повідомлення про виникнення особливої інформації (вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента). У даному повідомленні було допущено технічну помилку у розділі дата вчинення дії.
Вважати правильною наступну інформацію:
Дата вчинення дії - 29 листопада 2013 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Товариства Стахов Ю. В.

4 грудня 2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Стахов Юрій Вячеславович