Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 26.02.2019
Дата публікації 26.02.2019 15:33:53
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Юридична адреса* ін.14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ – 01553439, далі - Товариство) повідомляє, що в повідомленні про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що було оприлюднене 12.02.2019 р. о 10:14:05 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та розміщено на власному веб-сайті http://01553439.smida.gov.ua Товариством самостійно були виявлені допущені технічні помилки в п. 12) «Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укроптбакалія» (тис. грн.)». А саме, в інформації про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства помилкові дані за звітний 2018 рік в наступних рядках: «Усього активів 57 577», «Сумарна дебіторська заборгованість 3 461», «Поточні зобов'язання і забезпечення 17 722», «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02253»; за попередній 2017 рік в наступному рядку «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02276».

Пункт 12) «Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укроптбакалія» (тис. грн.)» повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства з виправленою інформацією 26.02.2019 р. розміщено в загальнодоступній інформаційний базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті http://01553439.smida.gov.ua. А саме, в інформації про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2018 рік виправлені дані в наступних рядках, які є вірними: «Усього активів 57 460», «Сумарна дебіторська заборгованість 3 347», «Поточні зобов'язання і забезпечення 17 605», «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02»; за попередній 2017 рік в наступному рядку «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,02»
Вся інша інформація, викладена в повідомленні про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що було оприлюднене 12.02.2019 р. о 10:14:05 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та розміщено на власному веб-сайті http://01553439.smida.gov.ua є вірною та залишається без змін.


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ПрАТ «Укроптбакалія» Стахов Ю. В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Стахов Юрій Вячеславович