Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 19.05.2008
Дата публікації 20.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Халус Василь Михайлович - Голова правління. Тел: 0462258058
E-mail* econom@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Укроптбакалія”
1.2. ВАТ “Укроптбакалія”
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553439
1.4. Місцезнаходження: 01426, м.Чернігів,вул.Любецка,189
1.5. Міжміський код: 04622, тел.0462258157, факс 0462258157
1.6. Електронна поштова адреса: есоnom@uaopt.com.ua
1.7. Від особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата вчинення дії: 19.05.2008 р.

Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально-Європейська Кондитерська компанія»
Місцезнаходження: Україна,м.Київ, 4176 вул.Електриків, 29-А
Кількість ЦП які формують СФ - 19206597
% ЦП які формують СФ - 92,9189
% голосів - 92,9189

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
В.о.голови правління Халус Василь Михайлович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Халус Василь Михайлович