Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.04.2008
Дата публікації 30.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Халус Василь Михайлович - Голова правління. Тел: 0462258058
E-mail* econom@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРОПТБАКАЛІЯ”
м.Чернігів

Інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента
1.Загальні відомості

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Укроптбакалія”
1.2. ВАТ “Укроптбакалія”
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553439
1.4. Місцезнаходження: 01426, м.Чернігів,вул.Любецка,189
1.5. Міжміський код: 04622, тел.0462258157, факс 0462258157
1.6. Електронна поштова адреса: есоnom@uaopt.com.ua
1.7. Від особливої інформації: Інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента

Постановою Спостережной ради від 30 травня 2008 року звільнено з посади В.о. голови правління Халуса Василя Михайловича , на підставі власної заяви, паспорт - серія СО, № 158483, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.04.1999 р. Халус В.М. перебував на посаді 5 років 7 місяців.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Халус В.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини .

Призначено, згідно постанови Спостережної ради від 30 травня 2008 р., голову правління ВАТ «Укроптбакалія»,строком на 1 рік, Артеменка Олександра Андрійовича , паспорт – серія НК № 372527, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 12 серпня 1997 р.
Раніше займані посади: начальник відділу збуту, товарознавец ВАТ «Укроптбакалія». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Артеменка О.А. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини .


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління Артеменко Олександр Андрійович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Халус Василь Михайлович