Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2010
Дата публікації 21.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Тимошко Олександр Володимирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРОПТБАКАЛІЯ”
м.Чернігів

Інформація про відкликання та обрання посадових осіб емітента
1.Загальні відомості

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Укроптбакалія”
1.2. ВАТ “Укроптбакалія”
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553439
1.4. Місцезнаходження: 14026, м.Чернігів,вул.Любецка,189
1.5. Міжміський код: 04622, тел.0462258244, факс 0462258244
1.6.Електронна поштова адреса: petrenko@uaopt.com.ua
1.7.Від особливої інформації: Інформація про відкликання та обрання
посадових осіб емітента


Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням терміну на який обирався Голову Наглядової ради юридична особа ТОВ «Центрально –Європейська компанія» в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича ,що володіє 92,9189% в статутному капіталі емітента Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням терміну на який обирався член Наглядової ради Москалевський В’ячеслав Олександрович паспорт серія СО №270178 Мінським РУ ГУ МВС в м.Києві 10.12.1999р.,що володіє 0,000015% в статутному капіталі емітента.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням терміну на який обирався член Наглядової ради Кравченко Ольга Михайлівна.
Паспорт серія НК № 590667 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
Володіє 6962 акціями , що становить 0,0337% в статутному капіталі емітента.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням терміну на який обирався , Голову Правління Тимошка Олександра Володимировича паспорт – серія НМ № 258663, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 30 06.2006 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Тимошко О.В.не має непогашеної судимості за корисливі та посодові злочини
Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням терміну на який обирався,член Правління Петренко Олександра Семенівна , паспорт- нсерія НМ № 070922 виданий Десняським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 29.06.2002р.
Володіє 6514 акціями ,що становить 0,0315% статутного капіталу емітента.
Петренко О.С.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням
терміну на який обирався члена Правління Богдана Валерія Івановича
паспорт- серія НК № 553787 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 22.10.1998р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Богдан В.І.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням
терміну на який обирався Голова ревізійної комісії Коломієць Віра Степанівна паспорт- серія НК № 673430 виданий Чернігівським РВУМВС України в Чернігівській обл. 15.07.2004р.
Володіє 5282 акціями , що становить 0,0256% статутного капіталу емітента.
Коломієць В.С.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини


Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.відкликано з посади у зв’язку з закінченням
терміну на який обирався член Ревізійної комісії Бугаєнко Наталія Павлівна паспорт- серія НК № 073449 виданий Новозаводським ВМ УМ ВС України в Чернігівській обл. 18.04.1996р.
Володіє 8340 акціями , що становить 0,0403% статутного капіталу емітента.
Бугаєнко Н.П.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини


Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.обрано Голову Наглядової ради юридична особа ТОВ «Центрально –Європейська компанія» в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича ,що володіє 92,9189% в статутному капіталі емітента .Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р .обрано членом Наглядової ради Москалевського В’ячеслава Олександровича паспорт серія СО №270178 Мінським РУ ГУ МВС в м.Києві 10.12.1999р.,що володіє 0,000015% в статутному капіталі емітента.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.обрано членом Наглядової ради Кравченко Ольга Михайлівна.
Паспорт серія НК № 590667 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
Володіє 6962 акціями , що становить 0,0337% в статутному капіталі емітента.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р. обрано Головою Правління Тимошка Олександра Володимировича .
паспорт – серія НМ № 258663, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 30 06.2006 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Тимошко О.В.не має непогашеної судимості за корисливі та посодові злочини.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.обрано членом Правління Петренко Олександру Семенівну , паспорт- серія НМ № 070922 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 29.06.2002р.
Володіє 6514 акціями ,що становить 0,0315% статутного капіталу емітента.
Петренко О.С.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р..обрано членом Правління Богдана Валерія Івановича паспорт- серія НК № 553787 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 22.10.1998р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Богдан В.І.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.обрано на посаду Голови ревізійної комісії Коломієць Віру Степанівну , паспорт- серія НК № 673430 виданий Чернігівським РВУМВС України в Чернігівській обл. 15.07.2004р.
Володіє 5282 акціями , що становить 0,0256% статутного капіталу емітента.
Коломієць В.С.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укроптбакалія» 20 квітня 2010р.обрано членом Ревізійної комісії Бугаєнко Наталія Павлівна паспорт- серія НК № 073449 виданий Новозаводським ВМ УМ ВС України в Чернігівській обл. 18.04.1996р.
Володіє 8340 акціями , що становить 0,0403% статутного капіталу емітента.
Бугаєнко Н.П.не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Тимошко Олександр Володимирович