Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.04.2020 14:13:02
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Код за ЄДРПОУ:  01553439
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

 Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»!

 

 

Наглядова рада  Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189,  далі - Товариство), повідомляє, що відповідно до Закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 (далі – Закон  № 540-IX), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020, Наглядова рада Товариства прийняла рішення скасувати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що були призначені на  30  квітня 2020 р.

 

Відповідно до вимог Закону №540-IX річні Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

 

Оприлюднені    12 березня 2020 р. у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (https://stockmarket.gov.ua), на власному веб-сайті Товариства (http://01553439.smida.gov.ua)   повідомлення про  проведення річних Загальних зборів акціонерів 30  квітня 2020 р. та надіслані акціонерам персональні повідомлення, вважати нечинними.

 

Про наступне скликання річних Загальних зборів акціонерів  буде повідомлено у спосіб та строки, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

 

 

Наглядова рада Товариства