Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.08.2011
Дата публікації 25.08.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (04622) 5-82-44.
1.6.Електорнна поштова адреса емітента petrenko@uaopt.com.ua

1.7. Дата вчинення події 25 серпня 2011 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення:


1. Наглядовою радою ПАТ «Укроптбакалія» 25 серпня 2011 р. прийняте рішення звільнити з посади члена Правління ПАТ «Укроптбакалія» Богдана Валерія Івановича. Особа перебувала на посаді 5 місяців (Паспорт серії НК № 553787, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. «22» жовтня 1998 р.). Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Наглядовою радою Товариства ПАТ «Укроптбакалія» 25 серпня 2011 р. прийняте рішення призначити Хлєбан Людмилу Миколаївну на посаду члена Правління Товариства на термін 1 рік. (Паспорт серії СК № 534540 виданий Славутицьким МВГУ МВС України в Київській обл. 05.05.1997 р.).Інші посади, які обіймала особа: Головний бухгалтер ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис:


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сулима Іван Любомирович