Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2013
Дата публікації 23.04.2013 14:24:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента Телефон/факс: (04622) 5-82-44

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://01553439.smida.gov.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса емітента bakaleya_ch@ukr.net

1.8. Дата вчинення події 22 квітня 2013 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента


2. Текст повідомлення:

2.1. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Безсмертного Олександра Михайловича (Паспорт серії АА № 458261, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р.) з посади Голови Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія», яке володіє 19 146 597 шт. акцій, що становить 92,6286 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Глуського Вячеслава Романовича (Паспорт серії СО № 078076, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 01.04.1998 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія», яке володіє 19 146 597 шт. акцій, що становить 92,6286 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2.3. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Головащука Олександра Валентиновича (Паспорт серії КР № 216059, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 29.08.1997 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія», яке володіє 19 146 597 шт. акцій, що становить 92,6286 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2.4. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серії СО № 824437, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.10.2001р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія», яке володіє 19 146 597 шт. акцій, що становить 92,6286 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2.5. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Калмикової Ірини Григорівни (Паспорт серії СН № 222454, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.06.1996 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія», яке володіє 19 146 597 шт. акцій, що становить 92,6286 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

2.6. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Кравченко Ольги Михайлівни (Паспорт серії НК № 590667, виданий Новозаводським ВМУМВС України в Чернігівській області 10.01.1999 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Москалевського Вячеслава Олександровича (Паспорт: серія СО № 270178, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.12.1999 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: вимога акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента ТОВ «Центрально – Європейська кондитерська компанія», яке володіє 19 146 597 шт. акцій, що становить 92,6286 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними (черговими) зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Дочірнього підприємства «Кондитерська Корпорація «Рошен» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9) в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича (паспорт серії СН № 190642, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11 квітня 1996 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які Осіяненко Г. Л. обіймав: Директор ДП «КК «Рошен». ДП «КК «Рошен» володіє 60 000 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 0,2902 % від статутного капіталу ПАТ «Укроптбакалія». Осіяненко Г. Л. володіє 0, 00 шт. акцій Емітента, що становить 0, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Річними (черговими) зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича (Паспорт: серія АА № 458261, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р ) на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які Безсмертний О. М. обіймав: юрист ПрАТ «Укрпромінвест», директор ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія». ТОВ «ЦЄКК» володіє 19 146 597 штук простих іменних акцій Емітента, що становить 92,6286 % від статутного капіталу ПАТ «Укроптбакалія». Безсмертний О. М. володіє 0, 00 шт. акцій Емітента, що становить 0, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Ярандіна Володимира Анатолійовича (паспорт серії СН № 411832, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.02.1997 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: технічний директор ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Наглядовою радою ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича (Паспорт: серія АА № 458261, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р ) на посаду Голови Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які Безсмертний О. М. обіймав: юрист ПрАТ «Укрпромінвест», директор ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія». ТОВ «ЦЄКК» володіє 19 146 597 штук простих іменних акцій Емітента, що становить 92,6286 % від статутного капіталу ПАТ «Укроптбакалія». Безсмертний О. М. володіє 0, 00 шт. акцій Емітента, що становить 0, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.12. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Друзь Валентини Володимирівни (Паспорт серії СК № 005373 , ким виданий Славутицьким МВ ГУМВС У в Київській обл., дата видачі 19.09.1995 р.) з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.13. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Барца Володимира Миколайовича (Паспорт серії НК № 269451 , ким виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 16.02.1997 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Кондратенко Наталії Богданівни (Паспорт серії НК № 188221, ким виданий Деснянським ВМ УМВС У в Чернігівській обл., дата видачі 02.10.1996 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.15. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Ртищевої Людмили Степанівни (Паспорт серії НК № 956531 , ким виданий Новозаводським ВМ УМВС У в Чернігівській обл., дата видачі 01.11.2001 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Начальник виробничої лабораторії ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.16. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Барца Володимира Миколайовича (Паспорт серії НК № 269451 , ким виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., дата видачі 16.02.1997 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Начальник зміни дільниці № 1 ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.17. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Кондратенко Наталії Богданівни (Паспорт серії НК № 188221, ким виданий Деснянським ВМ УМВС У в Чернігівській обл., дата видачі 02.10.1996 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Завідувач складу дільниці № 1 ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.18. Ревізійною комісією ПАТ «Укроптбакалія» 22 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Ртищевої Людмили Степанівни (Паспорт серії НК № 956531 , ким виданий Новозаводським ВМ УМВС У в Чернігівській обл., дата видачі 01.11.2001 р.) на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: Начальник виробничої лабораторії ПАТ «Укроптбакалія». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.ПІДПИС:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління ПАТ «Укроптбакалія» Стахов Ю. В.

23 квітня 2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Стахов Юрій Вячеславович