Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.06.2008
Дата публікації 04.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Халус Василь Михайлович - Голова правління. Тел: 0462258058
E-mail* econom@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРОПТБАКАЛІЯ”
м.Чернігів

Інформація про зміни в персональному складі посадових осіб емітента
1.Загальні відомості

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Укроптбакалія”
1.2. ВАТ “Укроптбакалія”
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553439
1.4. Місцезнаходження: 01426, м.Чернігів,вул.Любецка,189
1.5. Міжміський код: 04622, тел.0462258157, факс 0462258157
1.6. Електронна поштова адреса: есоnom@uaopt.com.ua
1.7. Від особливої інформації: Інформація про зміни в персональному складі посадових осіб емітента

Посадова особа головний бухгалтер Зіненко Любов Васілівна звільнена 02.06.08 р за власним бажанням . Паспорт: серія НК, № 794703 ,виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 06.05.2000 р. На даній посаді перебувала 10 років 2 місяца, володіє 16188 акціями, що становит 0,0783 % статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Ревізійної комісії емітента 02.06.2008 р. /протокол № 1/ звільнена з посади Голови Ревізійної комісії, на підставі власної заяви, Петренко Олександра Семенівна. Паспорт: серія НМ, № 070922 виданий Деснянским ВМ УМВС в Чернігівській обл. 29.06.2002 р. На посаді перебувала 5 років, володіє 6514 акціями , що становит 0.0315% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Призначена 02.06. 2008 р. ( приказ № 33-л) головним бухгалтером - Петренко Олександра Семенівна на необмежений строк, на підставі власної заяви, паспорт: серія НМ, № 070922 виданий Деснянским ВМ УМВС в Чернігівській обл. 29.06.2002 р. Раніше займані посади: Голова Ревізійної комісії, бухгалтер ВАТ “Укроптбакалія”. Володіє 6514 акціями , що становит 0.0315% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Призначен,рішенням Ревізійної комісії 02.06.2008 р. /протокол № 1/ , в.о. Голови Ревізійної комісїї строком до наступних загальних зборів, Дорошок Іван Іванович. Паспорт: серія НК, № 361809 виданий Деснянським ВМ УМВС в Чернігівській обл11,061997 р.. Володіє 6570 акціями, що становит 0,0318% статутного капіталу емітента. Раніше займані посади: завідуючій хозяйством , товарознавец ВАТ “Укроптбакалія”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Артеменко Олександр Андрійович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Халус Василь Михайлович